MÜSABAKA SONUÇLARI
HABERLER?N?Z ?Ç?N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Görü?, öneri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gönderebilirsiniz...

PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Salı, 15 Kasım 2016 09:46

Mersin bölgemizin de?erli antrenörlerinden Mehmet Do?an hocam?z?n organize etti?i Turnuva yo?un kat?l?m ile yap?ld?. Mehmet hocan?n salonunda gerçekle?en çal??malara kat?lan iller ve kulüpler ?öyle s?raland?. Adana-Ni?de-Karaman-Gaziantep-Hatay-Diyarbak?r-Konya-Osmaniye ve Mersin’den Minik Y?ld?z Gençler katagorisinde 23 Kulüp bu kulüplere ba?l? 285 sporcu kat?ld?.

 

 

Mehmet Çekem – Adana Akdeniz Spor Kulübü
Ahmet Özda? – Adana Mavi Lacivert Spor Kulübü
Fazl? Çal?? – Adana Çal??kan Spor Kulübü
Hasan Aldatmaz – Adana Ejder Taekwondo Spor Kulübü
Orhan ?nan – Ni?de Spor Kulübü 
Ali Can – Karaman Performans Spor Kulübü

?brahim Kafal? – Karaman Gençlik Spor
Hasan Eri?ik – Hatay Antakya Belediye Spor Kulübü , Mek Spor Kulübü
Fatih Do?an – Hatay Ferdi 
Beytullah Da?han- Hatay Da?han Spor Kulübü
Cuma Tabun – Gaziantep Gençlik Ve Spor Kulübü
Hasan Hüseyin K?l?nç – Gaziantep K?l?nç Spor Kulübü
Orhan Demir – Diyarbak?r Deniz Spor Kulübü
Mehmet Ünal Unat – Diyarbak?r Kayap?nar Spor Kulübü
Mustafa Do?ru – Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü
Celil Y?lmaz – Konya Çumra Çatalhöyük Belediye Spor Kulübü
?eyh Mehmet Do?an – Mersin Do?an Taekwondo Spor Kulübü
?lhan Ta?k?n – Mersin Do?an Taekwondo spor Kulübü
Ahmet Gündüz – Mersin Lider Spor Kulübü
Sedat Atmaca – Mersin Olimpiyat Spor Kulübü 
?. Sava? Aç?kgöz – Mersin Silifke Atayurt Spor Kulübü
Ayhan Kaya – Mersin Erdemli Kaya Gençlik Spor Kulübü
Sabahattin Eren – Mersin Akadamik Spor Kulübü
Mehmet Ali Dursun – Akspor her zaman gönlümüzde

Ercan Aldemir – Mersin Aldemir Spor Kulübü


Son Güncelleme: Salı, 15 Kasım 2016 10:10
 

AYIN KULÜBÜ

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Türkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com