MÜSABAKA SONUÇLARI
HABERLER?N?Z ?Ç?N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Görü?, öneri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gönderebilirsiniz...

PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Cuma, 09 Eylül 2016 16:43

Avrupa Taekwondo Birli?i (ETU) taraf?ndan Romanya’n?n ba?kenti Bükre?’te düzenlenen Avrupa Y?ld?zlar Taekwondo ?ampiyonas?’na 40 ülkeden 412 sporcu kat?l?yor.

 

 

Avrupa Taekwondo Birli?i (ETU) taraf?ndan Romanya’n?n ba?kenti Bükre?’te düzenlenen ve 40 ülkeden 412 sporcunun mücadele etti?i Avrupa Y?ld?zlar Taekwondo ?ampiyonas? son gün yap?lan müsabakalar?n ard?ndan sona erdi.

Türkiye, ?ampiyonan?n son gününde 1 alt?n, 1 gümü? ve 2 bronz madalya kazand?. ?ampiyonan? son gününde bayanlar 55, 59 ve +59, erkekler 61, 65 ve + 65 kiloda müsabakalar yap?l?rken, Türkiye’yi 6 sporcu temsil etti.  Erkekler +65 kiloda Melih Y?lmaz Avrupa ?ampiyonu oldu. Bayanlar 59 kiloda ?rem Baysal gümü? madalyan?n sahibi olurken, +59 kiloda Berra Nur Çiftçi ile erkekler 65 kiloda Muaz Yetimo?lu bronz madalya kazand?. Son gün mücadele eden sporculardan bayanlar 55 kiloda Cansu ?skender ve erkekler 61 kiloda Abdulkadir Akyüz, madalyaya ula?amad?.

14 MADALYA ?LE AVRUPA ?AMP?YONLU?U

Avrupa Y?ld?zlar Taekwondo ?ampiyonas?’na 21 sporcu ile kat?larak 7’si alt?n, 2’si gümü? ve 5’i bronz olmak üzere 14 madalya kazanan Türkiye, tak?m halinde Avrupa ?ampiyonu oldu. Türkiye’nin ard?ndan Rusya ikinci, S?rbistan ise üçüncü oldu. Türkiye, bayanlarda da Avrupa ?ampiyonlu?una ula??rken erkeklerde Avrupa ikincisi oldu. Bayanlarda 4 alt?n, 1 gümü? ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye’nin ard?ndan Rusya ikinci, H?rvatistan üçüncü oldu. Erkeklerde Rusya zirveye ç?karken, 3 alt?n, 1 gümü? ve 3 bronz madalya kazanarak ikinci olan Türkiye’nin ard?ndan üçüncü s?ray? Bulgaristan ald?.

EN ?Y?LER TÜRK?YE'DEN

Avrupa Y?ld?zlar Taekwondo ?ampiyonas?'nda en iyiler de Türkiye'den ç?kt?. Milli antrenörümüz Nejla A?atekin, ?ampiyonan?n en iyi bayan antrenörü, uluslararas? hakemimiz Süleyman Tecer ise ?ampiyonan?n en iyi erkek hakemi ödülüne lay?k görüldüler.

Son Güncelleme: Cuma, 16 Eylül 2016 11:21
 

AYIN KULÜBÜ

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Türkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com