MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

Trkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Y?l? Faaliyet Program?nda yer alan Minikler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? 26 - 31 Temmuz 2016 tarihleri aras?nda Konya'da yap?l?yor. ?ampiyonaya 72 ilden 890 bayan, 1330 erkek sporcu kat?l?yor.

Tm Sonu ve Resimler Haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu, Y?ld?zlar Milli Tak?m? seme msabakas? ile ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Seme Tarihi : 5 - 7 A?ustos 2016

Seme Tart?s? :Her s?kletin tart?s? kendi seme msabakas?ndan bir gn nce yap?lacak ve tart?da kilo tolerans? tan?nmayacakt?r.
Seme ve Tart? Yeri :Damat ?brahim Pa?a Spor Salonu - Nev?ehir

Msabaka Program? :

5 A?ustos 2016, Cuma :
- Saat 16.00 - 18.00 aras? 1. Gn Msabakalar?n?n tart?lar?.
6 A?ustos 2016, Cumartesi - 1. Gn :
- 41 ve 45 Kg Erkekler, 29 - 33 - 41 ve 44 Kg Bayanlar Msabakalar?.
- Saat : 16.00 - 18.00 aras? 2. Gn Msabakalar?n?n tart?lar?.
7 A?ustos 2016, Pazar -2. Gn :
- 49 ve 57 Kg Erkekler, 47 - 51 ve 55 Kg Bayanlar Msabakalar?.

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Y?l? Faaliyet Program?nda yer alan Poomse Taekwondo Trkiye ?ampiyonas? 13-17 Temmuz 2016 tarihleri aras?nda Hatay'da yap?ld?.

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu Trkiye Taekwondo Poomse ?ampiyonas? ile ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Federasyonumuzun 2016 Y?l? Yurtii Faaliyet Talimat?nda Poomse Trkiye ?ampiyonas?'na Y?ld?zlar Kategorisinde kat?l?m ?art? en az 1. G?p / Pum ku?ak derecesi olarak belirtilmi?tir. Fakat, Poomse Dnya ?ampiyonas? ya? gruplar? ierisinde de yer alan y?ld?zlar kategorisinde (12-14 ya? grubu) ku?ak derecesi en az Pum olmas? gerekmektedir.

Devamını oku...
 
Siyah Ku?ak ve Dan Terfi S?navlar?

Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Y?l? Faaliyet Program?nda yer alan Taekwondo Siyah Ku?ak Dan ve Terfi S?navlar? a?a??da belirtilen yer ve tarihlerde yap?lacakt?r.

Ku?ak S?nav Talimat? [ MS Word Dosyas? ]

Devamını oku...
 

74 ilden 950'si bayan olmak zere toplam 2200 sporcunun kat?ld??? Y?ld?zlar Trkiye Taekwondo ?ampiyonas?'n?n a?l?? seremonisi msabakalar?n yap?ld??? Amiral Orhan Ayd?n Spor Salonu'nda sona erdi.

Tm Sonular haberin devam?nda

Devamını oku...
 

Genler Final Msabakalar?
Okul Sporlar? Liseler Aras? Final yar??malar?n? ynergede belirtilen esaslara gre 25-27 May?s 2016 tarihleri aras? Adana ilimiz 5 Ocak Adnan Menderes Kapal? Spor Salonunda yap?ld?.

Tm sonular?n? haberin devam?nda grebilirsiniz.

Devamını oku...
 
Osmaniye Taekwondo'da Bende Var?m Diyor

Osmaniye 7 ocak spor kulubu antrenr Mustafa DO?RU osmaniyenin ilk ve tek zel spor salonu olmas?n?n anvantaj? ile k?sa srede buyuk ba?ar?lara imza atarak 2016 y?l?n?n tm faaliyetlerinde sporcular?na madalya ald?r?p, Milli tak?ma sporcu kazand?rmas? ile dikkat ekti. Osmaniye gibi yeni geli?mekte olan bir il onlarca bran??n aras?nda Y?l?n en ba?ar?l? b?ran?? ve sporcu ve antrenrseilerek Taekwondo ailesine byk hizmet ve gayret ile al??malar?n? srdrmektedir. Osmaniye de taekwono gibi asil bir b?ran?? n plana ?karak al??malar?na devam etmektedir.

Devamını oku...
 

Avrupa Taekwondo Birli?i (ETU) taraf?ndan 19-22 May?s 2016 tarihleri aras?nda ?svirenin Montr kentinde dzenlenecek olan Bykler Avrupa Taekwondo ?ampiyonas?na yakla??k 45 lkeden 400 civar?nda sporcu kat?lacak. Trkiye, normal ?artlarda Avrupa ?ampiyonas? iin 16 olan sporcu kontenjan?n? bu sene ilk kez dzenlenen WTF Ba?kanl?k Kupas?nda elde etti?i ekstra 9 kota ile 25 sporcuya ?karmay? ba?ard?.

Tm Sonular? Haberin devam?nda

Devamını oku...
 

Almanya Pforzheim ?ehrinde yap?lan Uluslararas? Taekwondo ?ampiyonas? bu y?l rekor bir kat?l?m ile yap?ld?. evre lkelerden 48 Kulp ve bu kulplere ait 517 sporcunun yar??t??? ?ampiyonada birbirinden zorlu ve eki?meli malar oldu. Kat?l?mc?lar?n bu msabakalar?n bir ama u?runa yap?ld???n? bilmeleri ve buna gre destek vererek sergiledikleri rnek davran??lar takdire ?ayand?.

Devamını oku...
 

75 ilden 650'si bayan olmak zere toplam 1650 sporcunun kat?ld??? mitler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? Amiral Orhan Ayd?n Spor Salonunda yap?larak sona erdi.

Tm sonular haberin devam?nda

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 / 54

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com