MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

8-9 Aral?k 2016 tarihleri aras?nda Kulpler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? Mersin ilimizde yap?larak sona erdi. Servet Tazegl Kapal? spor salonunda yap?lan msabakalara kat?l?m?n az olmas? lakin kat?lan sporcular?n kaliteli olmas?yla ok mcadeleci bir msabaka olmas?na sebep oldu. Sonular haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

Genler Dnya ?ampiyonundan rnek bir ba?ar? hikayesi.

Omurilikte meydana gelen enflamasyon sonucu ortaya ?kan nrolojik bozukluk transvers miyelit (TM) hastal???n? 15 ya??nda yenen milli tekvandocu Hakan Reber, antrenr anne ve babas?n?n deste?iyle 1,5 y?l iinde genlerde dnya ?ampiyonlu?una ula?may? ba?ard?.

Haberin devam?n? t?klay?n

Devamını oku...
 
Taekwondo Festival 2017

Trkiye Taekwondo Federasyonu, 02-14 ?ubat 2017 tarihleri aras?nda Antalyada yap?lacak olan uluslararas? ?ampiyona, turnuva ve seminerle ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Devamını oku...
 
Geli?im Semineri Grup ve Otel Bilgisi

Trkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Y?l? Faaliyet Program?'nda yer alan Antrenr ve Hakem Geli?im Semineri'nin dzenlenece?i otel ve gruplar?n il bilgileri a?kland?.

L?MAK L?MRA OTEL

Sahil Caddesi Kiri? Mahallesi No: 11 Kiri? / Kemer - ANTALYA
SERV?S SAATLER?
Gruplar?n Otele giri? tarihlerinde;
Antalya Hava Liman? - Otel
Saat: 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00
Kemer Otagar? - Otel
Saat 12.00'ye kadar her yar?m saatte bir otele servis kalkacakt?r.
Tm kat?l?mc?lar?n, kendi gruplar?n?n ba?lad??? tarihte saat 08.30 ile 12.30 aras? otele giri? yapmalar? gerekmektedir.

?llerin kat?laca?? guruplar? haberin devam?nda grebilirsiniz.

Devamını oku...
 

Kulpler Trkiye ?ampiyonas? 8-11 Aral?k 2016 tarihleri aras? Mersin ilimizde Servet Tazegl Kapal? Spor salonunda yap?lacakt?r. 7 Kas?m da yap?lacak olan tart?lar ve Teknik toplant? Mersin ?l Mdrl? binas?nda yap?lacakt?r. Kulpler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? iin Konaklama ile ilgili bilgileri haberlerin devam?nda bulabilirsiniz.

Mersin Taekwondo ?l Temsilcisi Konaklanacak Oteller ?in ?rtibat TEL: 0532 7224079

Devamını oku...
 
Siyah Ku?ak ve Dan Terfi S?navlar?

Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Y?l? Faaliyet Program?nda yer alan Taekwondo Siyah Ku?ak Dan ve Terfi S?navlar? a?a??da belirtilen yer ve tarihlerde yap?lacakt?r.

Ku?ak S?nav Talimat? [ MS Word Dosyas? ]

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Milli Tak?m?, Dnya Genler Taekwondo ?ampiyonas?n?n nc gnnde 1 alt?n ve 2 bronz madalya kazand?. Hakan Reber, Dnya ?ampiyonu oldu.

Erkekler 59 kiloda tatamiye ?kan Hakan Reber, alt?n madalya kazanmay? ba?ard?. Hakan Reber, ilk turda ?sveten Linus Croona Sameci 3-1, ikinci turda Meksikadan Luis Osorioyu 4-0, nc turda ?ngiltereden Jack Pickini 8-4, eyrek finalde Taylanddan Inthat Ratanawangjaroen 10-4, ve yar? finalde Rusyadan David Nazaryan? 10-6 yenerek ad?n? finale yazd?rd?. Finalda Fastan Omer Lakehali de 18-12 ile geen Hakan Reber, Dnya ?ampiyonu oldu.

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu Kulpler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? ile ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Tarih : 8 - 11 Aral?k 2016

Yer : Servet Tazegl Spor Salonu - Mersin
2016 Y?l? Faaliyet Program?na eklenen Kulpler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas?, 8-11 Aral?k 2016 tarihleri aras?nda Mersin'de yap?lacakt?r.
nemle duyurulur.

Devamını oku...
 

Mersin blgemizin de?erli antrenrlerinden Mehmet Do?an hocam?z?n organize etti?i Turnuva yo?un kat?l?m ile yap?ld?. Mehmet hocan?n salonunda gerekle?en al??malara kat?lan iller ve kulpler ?yle s?raland?. Adana-Ni?de-Karaman-Gaziantep-Hatay-Diyarbak?r-Konya-Osmaniye ve Mersinden Minik Y?ld?z Genler katagorisinde 23 Kulp bu kulplere ba?l? 285 sporcu kat?ld?.

Devamını oku...
 

Taekwondo Federasyonu'nun 2016 y?l? Faaliyet Program?nda yer alan ve msabaka kurallar?nda yap?lan yeni de?i?iklikleri de ieren Antrenr ve Hakem Geli?im Semineri Aral?k ay?nda 3 grup halinde Antalyada yap?lacakt?r.

Antrenr ve Hakem Geli?im Semineri'ne kat?lacak olan kat?l?mc?lardan antrenr ve hakem olanlar, tercih ettikleri seminere kat?ld?klar? takdirde hem antrenrlk hem de hakemlik vizeleri yap?lacakt?r.

EK-1 Form

Devamını oku...
 

Almanya n?n Pforzheim ?ehrinde 1980 y?l?nda beri Taekwondo yapan Almanya milli tak?m?na sporcular yeti?tiren 6. Dan sahibi ve Almanya milli hakemi ?brahim Hocam?z sporcular?yla kat?ld??? turnuvalarda madalyalar kazanmaya devam ediyor.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 / 56

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com