MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

Kulpler Trkiye ?ampiyonas? 8-11 Aral?k 2016 tarihleri aras? Mersin ilimizde Servet Tazegl Kapal? Spor salonunda yap?lacakt?r. 7 Kas?m da yap?lacak olan tart?lar ve Teknik toplant? Mersin ?l Mdrl? binas?nda yap?lacakt?r. Kulpler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? iin Konaklama ile ilgili bilgileri haberlerin devam?nda bulabilirsiniz.

Mersin Taekwondo ?l Temsilcisi Konaklanacak Oteller ?in ?rtibat TEL: 0532 7224079

Devamını oku...
 
Siyah Ku?ak ve Dan Terfi S?navlar?

Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Y?l? Faaliyet Program?nda yer alan Taekwondo Siyah Ku?ak Dan ve Terfi S?navlar? a?a??da belirtilen yer ve tarihlerde yap?lacakt?r.

Ku?ak S?nav Talimat? [ MS Word Dosyas? ]

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Milli Tak?m?, Dnya Genler Taekwondo ?ampiyonas?n?n nc gnnde 1 alt?n ve 2 bronz madalya kazand?. Hakan Reber, Dnya ?ampiyonu oldu.

Erkekler 59 kiloda tatamiye ?kan Hakan Reber, alt?n madalya kazanmay? ba?ard?. Hakan Reber, ilk turda ?sveten Linus Croona Sameci 3-1, ikinci turda Meksikadan Luis Osorioyu 4-0, nc turda ?ngiltereden Jack Pickini 8-4, eyrek finalde Taylanddan Inthat Ratanawangjaroen 10-4, ve yar? finalde Rusyadan David Nazaryan? 10-6 yenerek ad?n? finale yazd?rd?. Finalda Fastan Omer Lakehali de 18-12 ile geen Hakan Reber, Dnya ?ampiyonu oldu.

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu Kulpler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? ile ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Tarih : 8 - 11 Aral?k 2016

Yer : Servet Tazegl Spor Salonu - Mersin
2016 Y?l? Faaliyet Program?na eklenen Kulpler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas?, 8-11 Aral?k 2016 tarihleri aras?nda Mersin'de yap?lacakt?r.
nemle duyurulur.

Devamını oku...
 

Mersin blgemizin de?erli antrenrlerinden Mehmet Do?an hocam?z?n organize etti?i Turnuva yo?un kat?l?m ile yap?ld?. Mehmet hocan?n salonunda gerekle?en al??malara kat?lan iller ve kulpler ?yle s?raland?. Adana-Ni?de-Karaman-Gaziantep-Hatay-Diyarbak?r-Konya-Osmaniye ve Mersinden Minik Y?ld?z Genler katagorisinde 23 Kulp bu kulplere ba?l? 285 sporcu kat?ld?.

Devamını oku...
 

Taekwondo Federasyonu'nun 2016 y?l? Faaliyet Program?nda yer alan ve msabaka kurallar?nda yap?lan yeni de?i?iklikleri de ieren Antrenr ve Hakem Geli?im Semineri Aral?k ay?nda 3 grup halinde Antalyada yap?lacakt?r.

Antrenr ve Hakem Geli?im Semineri'ne kat?lacak olan kat?l?mc?lardan antrenr ve hakem olanlar, tercih ettikleri seminere kat?ld?klar? takdirde hem antrenrlk hem de hakemlik vizeleri yap?lacakt?r.

EK-1 Form

Devamını oku...
 

Almanya n?n Pforzheim ?ehrinde 1980 y?l?nda beri Taekwondo yapan Almanya milli tak?m?na sporcular yeti?tiren 6. Dan sahibi ve Almanya milli hakemi ?brahim Hocam?z sporcular?yla kat?ld??? turnuvalarda madalyalar kazanmaya devam ediyor.

Devamını oku...
 

Amatr Spor Haftas? etkinlikleri erevesinde gerekle?tirilen, Genlik ve Spor Bakanl???m?z?n destekledi?i Genlik Hizmetleri ve Spor ?l Mdrl?mz ve Karaman ASKFnin ortakla?a dzenledikleri Karaman Y?l?n Enleri" dl treninde May?s 2016 tarihinde Almanya Pforzheim ?ehrinde Uluslararas? ?ampiyonada ald??? birincilikten dolay? 49 Kg. Hilal ?im?ek Karamanda y?l?n sporcusu seilerek dln ?ube Mdr Seluk Akba?tan ald?.

Devamını oku...
 

10-16 2016 Ekim tarihlerinde Amatr Spor Haftas? etkinlikleri erevesinde gerekle?tirilen, Genlik ve Spor Bakanl???m?z?n destekledi?i Mersin Valili?imiz, Mersin Byk?ehir Belediyesi, Genlik Hizmetleri ve Spor ?l Mdrl?mz ve Mersin ASKFnin ortakla?a dzenledikleri Mersin'de "Y?l?n Enleri" dl treninde Ercan ALDEM?R ve sporcusu ?enizcan Aras dllerini ald?lar.
Ercan A?demir hocam?z ve Sporcular? y?l boyu gsterdikleri stn performans ile Mersin Sporu iinde gz doldurdular..

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu 5.Mali ve 4. Ola?an Genel Kurulu al??malar? do?rultusunda 26 Temmuz 2016 tarihinde delegelerin tespiti iin noter huzurunda kura ekimi yapm??t?r. Spor Genel Mdrl?, Federasyonumuz kura ekiminden yakla??k 70 gn sonra tm federasyonlara gnderdi?i 05 Ekim 2016 tarihli yaz?da delege tespiti iin noterde yap?lacak kura ekimlerinin federasyonlar?n resmi web sitesinden duyurulmas?n? istemi?tir.

Spor Genel Mdrl? Tahkim Kurulu Ba?kanl???n?n 14 Ekim 2016 tarihli karar? ile 05 Ekim 2016 tarihli Spor Genel Mdrl?nn yaz?s?na istinaden Federasyonumuzun seim srecinin yeniden ba?lat?lmas?na karar verilmi?tir.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

KURAYA G?RECEK DELEGE L?STES? ??N TIKLAYINIZ.

 
Duru Bulgur Taekwondo'ya Deste?i Devam Ediyor

Duru Bulgur A.?. ?le 2016-2017 y?llar?na ait bir y?ll?k szle?memizi, yap?lacak olan muhtelif harcamalar hari 42 bin TL. zerinden yeniledik. Uzun y?llard?r birlikte sponsorluk szle?mesi yaparak byk destek grd?mz sponsorumuz Duru Bulgur Ynetimine Sporcular?m ve Velilerim ad?na te?ekkr ediyorum. Onlar?n sayesinde yze yak?n Trkiye madalyas? 25 Uluslar aras? Balkan Avrupa ve Dnya ?ampiyonlar? yeti?tirdik 18 Milli sporcuyu Karaman ilimize kazand?rd?k. Hedefimizde sponsorumuzun deste?iyle Olimpiyatlara sporcu vermek bunu da ba?araca??m?za inan?yoruz. Trkiye Taekwondo camias?nda sponsorluk konusunda bilgi edinmek isteyen btn arkada?lar?m?za yard?mc? olmak isteriz. Bilgi edinmek isteyen arkada?lar?m?z benim ile irtibat kurabilirler.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 8 / 54

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com