MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

Almanyan?n Pforzheim ?ehrinde geen ay organize edilen ?nsani yard?m turnuvas?nda ( Benefiz Turnier) elde edilen gelirler ihtiyac? olan insanlara ula?t?r?lmaya devam ediyor.Geen y?l organize edilen ve Trkiyeden Karaman Performans Taekwondo ve baz? klplerinde byk destek verdigi zrl Muhamed'e Yard?m turnuvas?ndan sonra bu y?lda insanlara yard?m dogrultusunda ?brahim Snmezates hocam?z taraf?ndan turnuva dzenlendi.

Devamını oku...
 

5-11 2012 Tarihleri aras? Gney Korede World Taekwondo Expo Champion -Dnya Taekwondo expo ?ampiyoas? yap?lacak. Muju ?ehrinde yap?lacak olan ?ampiyonaya.65 lke 3200 sporcu ile mracaat etti?i bildirilmi?tir.

Performans Spor Kulbn temsil edecek olan Milli Sporcumuz ve Hocam?z Selahattin ?ahin Taekwondo Poomse dal?nda ?ampiyonaya kat?larak Kulbmz temsil edecektir. Daha nce yine Gney Korede yar??t??? Dnya Expo ?ampiyonas?nda 3 kez 1.ci olmu? ve 2012 y?lda tekrar ?ampiyon olaca??na yrekten inan?yoruz. Bunun Yan?s?ra Musabaka(gyorigi),teknnik poomse(defans)ve k?r?? seminerine antrenrlk ve hakemlik seminerlerine kat?lacakt?r kendisine ba?ar?lar diliyoruz.

 

Dnya Genler ?ampiyonas?na 93 lkeden 419 u bayan olmak zere 749 sporcu kat?l?ld?. Yap?lan ?ampiyonada Trkiye 3 Gm? 3 Bronz madalya alarak Bayanlarda Tak?m olarak Dnya ncs oldu.

Resimler ?in Devam? T?klay?n.

Devamını oku...
 

04-08 Nisan 2012 tarihinde M?s?r'da yap?lacak Genler Dnya Taekwondo ?ampiyonas? iin direkt gidecek sporcular ve semeyi kazanan sporcular belirlendi. Tam liste haberin devam?nda.

Msabaka Cetveli Haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

Taekwondo Federasyonu Ba?kan? Metin ?ahin, Almanya'n?n Hamburg kentinde yap?lan Almanya A?k Taekwondo Turnuvas?'nda tak?m halinde birincili?i kazanmalar?n?n, sporcular?n?n moral ve motivasyonunu daha da ykseltece?ini syledi.

Devamını oku...
 

Almanya A?k Taekwondo Turnuvas? ( German Open Taekwondo Championships 2012) 3-4 Mart 2012 tarihlerinde Hamburg ?ehrinde Hamburg Sporthall de ba?lad?. A Klas turnuvalardan olan ?ampiyonada toplam 1100 Taekwondocunun kat?ld??? msabakalar bugn sona erdi. Yap?lan Turnuvada 9 Alt?n 3 Gm? 11 Bronz toplamda 23 Madalya alarak ba?ar?l? olmu?tur.
Turnuvada Byklerde Servet Tazegl 74 kg. da birinci olurken Nur Tatar 67 kg. da nc oldu.


Devamını oku...
 

Almanya A?k Taekwondo Turnuvas? ( German Open Taekwondo Championships 2012) 3-4 Mart 2012 tarihlerinde Hamburg ?ehrinde Hamburg Sporthall de ba?lad?. A Klas turnuvalardan olan ?ampiyonada toplam 1100 Taekwondocu yar??makta.Trkiye Almanya A?k Taekwondo ?ampiyonas?na Genler kategorisinde 2 tak?m halinde kat?l?yor.

1 Gn Sonular?.

Bayanlarda 3 Alt?n 2 Bronz

Erkeklerde 1 Alt?n 3 Bronz

Toplamda 4 Alt?n 5 Bronz Madalya akazand?k.

Devamını oku...
 

3-4 Mart 2012 Tarihleri aras? Almanya/Hamburk ?ehrinde yap?lacak olan Uluslar Aras? Taekwondo Turnuvas?na Gen Milli Tak?m?m?z haz?r. 16 ?ubattan bu yana Ankara ?smet Iraz Kapal? Spor Slonunda devam eden haz?rl?k al??malar? Teknik Direktrmz Ali ?ahin taraf?ndan yap?ld?. 1 Mart sabah? yola ?kacak ve 5 Martta lkemize dn? yapacaklar. Kafilemize Trkiyeyi en iyi ?ekilde temsil edeceklerine inan?yor performanstaekwondo olarak ba?ar?lar diliyoruz.

3 Mart Cumartesi Gn
Gen Erkekler: -45, -51, -59, -68, -78 kg
Gen Bayanlar: -42, -46, -52, -59, -63

Devamını oku...
 
Trkiye Taekwondo Federasyonu, Genler Milli Tak?m Semeleri sona erdi. Gen Milli Tak?ma kat?lacak sporcular 16 ?ubat tarihinde Ankara Angora Otel'de toplanacak. 1 Mart'ta yola ?kacak olan ve 4-5 Mart'ta Almanya Open'e kat?lacak sporcular?m?za ba?ar?lar diliyoruz. Tm Sonular Haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

Genler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? Alanya Atatrk Kapal? Spor Salonunda sona erdi.
70 ?lden 70 ?dareci 120 Atrenr 72 Hakem grev ald?. Kat?lan sporcu say?s?. 70 il 720 Bayan 1150 Erkek toplam 1870 sporcu kat?ld?. Son gn msabakalar?nda Erkeklerde +78 kg. Bayanlarda +68 kg. da yap?larak son buldu. ?lk sekize giren ve Teknik Kurulunun belirledi?i sporcular Antalya Kemerde Geli?im Kamp?na al?nacaklar. Tm Sonu ve Resimler malar?n bitimi ile birlikte sitemizden takip edebilirsiniz.

Devamını oku...
 

2003 Y?l?nda kurulan Performans Spor Kulb kuruldu?u tarihten bu yana sistemli dzenli ve disiplinli al??malar?n?n kar??l???n? almaya devam ediyor. Karaman ilinde btn bran?larda Avrupadan gelen bir ba?ar? bulunmamakta ve bunun zntsn ya?amaktayd? 2010 y?l?nda Poomse de Selahattin ?ahinle Dnya ncl? ve 2011 y?l?nda Y?ld?zlarda 33 kg. da Selahattin Akba? ile Grcistanda Avrupa ?ampiyonlu?u Genlerde 46 kg. da Ay?egl Funda Alp ile G.K?br?sda Avrupa ncl? ve

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 51 52 53 Sonraki > Son >>

Sayfa 51 / 53

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com